Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. poskytuje komplexné energetické služby pre priemyselné subjekty podnikajúce v priemyselnom parku v Žiari nad Hronom a je výrobcom tepla pre mesto Žiar nad Hronom. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. je dcérskou spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, a. s. so sídlom v Bratislave.

ziar
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
tel.: 045 / 60 144 01

e-mail: utilities@veoliaenergia.sk
biskupice
24 hodinová havarijná služba
tel.: 045 / 60 146 11

 
biskupice
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.


 

 

NOVINKY

Rekonštrukcia rozvodov tepla (VUM, SCO); Rekonštrukcia výmenníkovej stanice vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.

Fotovoltický systém 4,2 MWp

Pre priemyselných zákazníkov

Táto stránka umožňuje nahliadnuť do cenníkov a dokumentov schválených pre spoločnosť Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Vybraným zákazníkom elektriny a zemného plynu poskytuje, na základe prideleného prístupového mena a hesla, možnosť priebežne kontrolovať odobraté množstvo príslušnej energie.

Bližšie informácie vám poskytneme na nasledovných telefónnych číslach:
Telefónne číslo pre odberateľov elektriny: + 421 (0)45 601 4600
Telefónne číslo pre odberateľov zemného plynu: + 421 (0)45 601 4550

Zákaznícky server - ODOBRATÉ MNOŽSTVÁ ENERGIÍ

Informácie o odobratých množstvách elektriny, zemného plynu, vody, stlačeného vzduchu a tepla sú poskytované vybraným odberateľom na základe prideleného mena a hesla.

Elektrina

Oznamy:

Cenník:

Obchodné podmienky:

Žiadosti:

Iné dokumenty: 

          - URSO rozhodnutie

Archív dokumentov:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

 

Stlačený vzduch

 

Štandardy kvality

Naše služby

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. poskytuje komplexné energetické služby (výroba, distribúcia a dodávka energetických komodít  - teplo, elektrina, zemný plyn, stlačený vzduch, voda), ktoré v súčasnosti využíva viac než 60 priemyselných klientov v 2 priemyselných parkoch. Okrem iného zabezpečuje i prevádzku priemyselného parku, multitechnické služby, služby súvisiace s údržbou okolia a služby pre zamestnancov závodu. Súčasťou priemyselného parku "brown field"  v Žiari nad Hronom sú 1 x parný biomasový kotol (56 MWt), 2 parné turbíny (20 MWe), plynová turbína s kotlom na odpadné teplo (5 MWe) a horúcovodné plynové kotle (2x 10 MWt).

K jej významným zákazníkom patria spoločnosti so zameraním na hutnícku výrobu a výrobu produktov z hliníka: Nemak Slovakia s.r.o., Hydro Extrusion Slovakia a.s., Fagor Ederlan Slovakia, a.s., Slovalco, a.s., Finalcast s.r.o., VUM, a.s., Tubapack, a.s., Sloval, s.r.o., Remeslo strojal, s.r.o. Zároveň je výrobcom tepla pre mesto Žiar nad Hronom. 

Predmetom činnosti spoločnosti je: 

  • výroba a distribúcia tepelnej energie
  • výroba, dodávka a distribúcia elektriny
  • dodávka a distribúcia zemného plynu
  • výroba a distribúcia stlačeného vzduchu
  • výroba a distribúcia priemyselnej vody
  • výroba a distribúcia pitnej vody
  • čistenie a odvádzanie odpadových vôd
  • servisné služby v oblasti energetiky (údržba, odborné poradenstvo a pod.).

    

Oznamy

Vyhlásenie dodávateľa biomasy

Bilancia spotreby palív z biomasy za rok 2023

Oznámenie o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov r. 2023

Oznámenie o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov r. 2022

Oznámenie o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov r. 2021

Oznámenie o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov r. 2020

Výberové konanie na dodávky biomasy a služby štiepkovania
 

 Emitované emisie

  

  Emisné reporty na stiahnutie