Veolia Industry Levice, s. r. o.

Spoločnosť Veolia Industry Levice, s. r. o. je dodávateľ elektrickej energie pre priemyselných klientov v Priemyselnej zóne Levice - Juh.

levice
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)36 2333 245
e-mail: office.levice@veolia.com