Technická správa budovNaše služby technickej správy budov poskytujeme vlastníkom administratívnych, prevádzkových, polyfunkčných aj obchodných budov. Technickú správu vykonávame v areáli komplexu budov Digital park v Bratislave, ústredí Slovenskej sporiteľne v Bratislave, logistickom centre Amazon v Seredi a poskytujeme služby pre cca 100 organizácii v správe Trnavského samosprávneho kraja.

Preberáme zodpovednosť za bezpečné, spoľahlivé a optimálne riadenie nielen kotolne ale aj všetkých technických zariadení budov.
 
Cieľom našej práce je:
 • odbremeniť vlastníkov budov od zodpovednosti za plánovanie a zabezpečovanie bezpečného stavu a obsluhy technických zariadení,
 • udržiavať technické zariadenia budov v dobrom technickom stave tak, aby dlhodobo a spoľahlivo slúžili svojmu účelu,
 • detailne spoznať technické systémy budovy klienta aby sme vedeli rýchle odstrániť prípadné poruchy alebo opravy,
 • s naším tímom inžinierov byť odborným konzultantom klienta v oblasti technickej správy budov.
 
Pre našich klientov zabezpečujeme najmä odbornú starostlivosť o:
 • systémy vykurovania, chladenia a vzduchotechniky (HVAC),
 • výťahy, brány a iné zdvíhacie zariadenia,
 • plynové a tlakové vyhradené technické zariadenia,
 • elektrické rozvody a zariadenia budovy,
 • slaboprúdové systémy (CCTV, poplachové systémy a pod),
 • požiarno-technické zariadenia (hasiace prístroje, hydranty, systémy EPS, HSP, SHZ a pod),
 • špeciálne technológie (náhradné zdroje elektrickej energie, studne pre tepelné čerpadlá, úprava kvality pitnej či bazénovej vody a pod.).