Komunitné granty

Nadácia Veolia Slovensko spustila v priebehu leta 2023 2. ročník programu Komunitné granty, ktorý je určený pre širokú verejnosť, neziskové organizácie, športové kluby, či školské zariadenia.

O podporu mohli požiadať organizácie z troch bratislavských mestských častí - Petržalka, Dúbravka a Podunajské Biskupice. Predkladané projekty sa mali primárne orientovať na sféry podpory vzdelávania, životného prostredia, zlepšenia života komunity, či podpory športujúcej mládeže.

Počas obdobia 3 mesiacov, kedy bola grantová schéma otvorená, prišlo od žiadateľov celkovo 74 žiadostíNajvyšší počet predstavuje mestská časť Petržalka, kde sa o grant uchádzalo 41 projektov, nasleduje Dúbravka so 16, Podunajské Biskupice so 14 a 3 projekty by vedeli pokryť aktivity vo viacerých bratislavských mestských častiach.

Správna rada Nadácie Veolia Slovensko zasadla koncom októbra, aby dôkladne posúdila zámer jednotlivých projektov a ich dopad na rozvoj komunity. Rozhodla, že Komunitný grant tentokrát získa 9 zaujímavých projektov - 4 v Petržalke, 2 v Dúbravke, 2 v Podunajských Biskupiciach a 1 s presahom na viaceré mestské časti.

Žiadatelia si na realizáciu projektov rozdelia sumu 24 500 € od Nadácie Veolia Slovensko.

Víťaznými projektmi sa stali:

MČ Petržalka
Naučme deti, ako žiť bez odpadu (Zero waste Slovakia)
Tvoríme v Envirodielničke (OZ Permoníci)
Rekonštrukcia betónovej plastiky Radosť (Kultúrne zariadenia Petržalky)
Záhrada pre všetkých (Centrum voľného času Gessayova)

MČ Dúbravka
Komunitný park "Inklúzia" pre klientov a sídlisko v Dúbravke (Hestia, n. o.)
Vzdelávanie a rozvoj detí v RC Macko (Rodinné centrum Macko)

MČ Podunajské Biskupice
Sadové úpravy - Detské ihrisko Učiteľská (Biskupice si pomáhajú, o. z.)
Komunitná záhrada Podunajské Biskupice (OZ Cibuľa)

Prienik MČ
Organizácia 12 workshopov pre seniorov v oblasti kognitívnych a digitálnych zručností (KOGNEO)