Obsluha a prevádzka domových kotolní a OST

Skupina Veolia Energia dlhodobo preberá zodpovednosť za bezpečné, spoľahlivé a optimálne riadenie kotolne či výmenníkovej stanice. Naše služby poskytujeme vlastníkom bytových domov, ako aj v administratívnych a obchodných budovách v oblasti hlavného mesta Bratislava. 

Okrem mnohých bytových domov v Petržalke a Starom Meste zabezpečuje aj starostlivosť o budovu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Primaciálneho paláca či budovy magistrátu.

Pre našich klientov zabezpečujeme:
  • Optimálne riadenie domových kotolní a výmenníkových staníc tepla
  • Nepretržitý dispečing a pohotovosť
  • Rýchlu diagnostiku porúch
  • Plánovanie a zabezpečenie všetkých povinných činností zariadení kotolne
  • Zabezpečenie preventívnej údržby a servisných prehliadok
  • Oprava zariadení kotolní
Cieľom našej práce je:
  • odbremeniť vlastníkov budov od zodpovednosti za bezpečnú obsluhu plynových a tlakových zariadení,
  • udržiavať zariadenia kotolní v dobrom technickom stave tak, aby dlhodobo a spoľahlivo slúžili svojmu účelu,
  • optimalizovať prevádzkové parametre kotolne tak, aby bol uživateľom budov poskytnutý požadovaný teplotný komfort pri čo možno najnižších nákladoch na energie.