Priemyselní klienti

Podniky a priemyselné parky sa vďaka našim službám môžu venovať výlučne predmetu svojho podnikania.

Ponúkame riešenia, ktoré našim klientom umožňujú znižovať energetické náklady, kontrolovať spotrebu energií a tak efektívnejšie realizovať hlavné činnosti ich podnikania. 

Energetická optimalizácia

Znižovanie spotreby energie a redukcia skleníkového efektu - dve najväčšie výzvy pre našu spoločnosť v rámci poskytovania služieb pre priemyselných klientov. Prispôsobením ponuky služieb rôznym typom priemyselných parkov, ktoré Veolia spravuje po celom svete, pomáhame našim klientom účinnejšie zvládať spomínané problémy.

Od realizácie vybraných služieb až po celkovú správu priemyselných podnikov

Správa v oblasti energetických služieb, technická správa budov, úprava vzduchu klimatizačných zariadení, údržba pracovných nástrojov a prislúchajúcej infraštruktúry až po komplexnú správu priemyselných parkov. Staráme sa o profesionálne vykonávanie zverených činností s cieľom zabezpečiť klientovi energetickú optimalizáciu priemyselného podniku so zreteľom na ochranu životného prostredia

Referencie Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.