2018V roku 2018 boli prostredníctvom zamestnaneckých grantov zrealizované tieto projekty:
Tabuľa pre triedu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením
Šplháme sa, šmýkame sa
Revitalizácia školského dvora
Návrat krasokorčuľovania do Piešťan
#ŠkôlkaOdsrdca
Naučme sa zveľaďovať prírodu okolo nás
Akčný plán v prevencii obezity
S hudbou nám je veselo
Vzdelávanie v prírode
Zlatá rybka
Relaxačný kútik
Revitalizácia a úprava školského ihriska
Zahrajme sa vo vŕbovom prútí
Hravé pohybové aktivity - zdravé naše deti
Pohybom oklamať starobu
Nákup krojov