O nás

Veolia Energia na Slovensku pôsobí od roku 1993. Vďaka silnému medzinárodnému zázemiu sme schopní poskytovať efektívne energetické riešenia a širokú paletu služieb s vysokým štandardom nárokov na ochranu životného prostredia.​​

Klienti

Bohaté odborné skúsenosti využívame pri poskytovaní služieb širokej škále klientov medzi ktorých patria mestá, vyššie územné celky, bytové družstvá, ako aj administratívne a obchodné centrá a priemyselné parky.

Služby

Našimi hlavnými činnosťami je výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody, poskytovanie služieb priemyselným klientom a navrhovanie efektívnych energetických riešení.

Predvídame neustále sa vyvíjajúce potreby a požiadavky klientov, optimalizujeme technickú, ekonomickú a environmentálnu prevádzku zverených zariadení a pritom sa snažíme uplatňovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy.

Veolia Energia na Slovensku je súčasťou skupiny Veolia.

Veolia je celosvetovým lídrom v poskytovaní environmentálnych služieb a ponúka technologické riešenia na mieru v 3 oblastiach: manažment vodohospodárskych služieb, manažment odpadového hospodárstva a manažment energetických služieb.