Kontakt

​Dispečing

Dispečing eviduje sťažnosti a poruchy v kvalite dodávky tepla. Sleduje tepelnotechnické zariadenia a úzko spolupracuje so strojníkmi, ktorí preverujú nahlásenú chybu a zabezpečujú jej odstránenie. V prípade problémov v objekte s dodávkou tepla na vykurovanie a teplú vodu kontaktujte náš 24-hodinový dispečing:

mesto

dispečing

Bratislava (Petržalka, Dúbravka, P. Biskupice) 0850 325 542
Dobšiná 0800 188 254
Hanušovce nad Topľou 0800 188 254
Jelšava 0800 188 254
Košice 0800 188 254
Kráľovský Chlmec 0800 188 254
Levice 036/2333 255, 0904 621 184, 0904 621 183
Liptovský Hrádok 0800 188 254
Lučenec 047/43 212 06, 0918 636 484
Medzev 0800 188 254
Piešťany 0850 325 542
Plešivec 0800 188 254
Prakovce 0800 188 254
Senec 0850 325 542
Slavošovce 0800 188 254
Štós 0800 188 254
Turňa nad Bodvou 0800 188 254
Vráble 0850 325 542
Vrbové 0850 325 542
Žiar nad Hronom (obyvatelia) 0905 598 611
Žiar nad Hronom (priemyselný park) 045/60 144 11

Ďalšie dôležité kontakty:

Odbor predaja energetických komodít

Na týchto telefónnych číslach nás zastihnete počas pracovného týždňa (pondelok - piatok):

región Západ: 0906 105 207
Bratislava, Piešťany, Senec, Vráble, Vrbové
región Stred: 0906 105 207
Lučenec, Žiar nad Hronom
región Východ: 0906 105 207
Košice, Dobšiná, Hanušovce nad Topľou, Jelšava, Kráľovský Chlmec, Liptovský Hrádok, Medzev, Plešivec, Prakovce, Slavošovce, Štós, Turňa nad Bodvou

e-mail: klient@veoliaenergia.sk

Spoločnosti skupiny Veolia Energia

Veolia Energia Slovensko, a. s. 
Einsteinova 21 
851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)2 6820 7233
e-mail: info@veoliaenergia.sk

Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 
Einsteinova 21 
851 01 Bratislava
Kancelária: Lenardova 6, 851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)2 6820 7233
e-mail: PB@veoliaenergia.sk

Veolia Energia Senec, a.s. 
Sokolská 6
903 01 Senec
tel.: +421 (0)2 4592 7096
e-mail: senec@veoliaenergia.sk

Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16
952 01 Vráble
tel.: +421 (0)37 7832 994
e-mail: vrable@veoliaenergia.sk

Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)36 2333 245
e-mail: office.levice@veolia.com

Veolia Teplo Levice, s. r. o. 
Námestie E. M. Šoltésovej 14 
934 01 Levice
tel.: +421 (0)36 6223 621
e-mail: teplo.levice@veolia.com

Veolia Priemyselné služby Slovensko, s. r. o. 
Ul. Zeppelina 7 
934 01 Levice
tel.: +421 (0)36 2333 245
e-mail: office.levice@veolia.com

Veolia Komodity Slovensko, s. r. o.
Ul. Zeppelina 7 
934 01 Levice
tel.: +421 (0)36 2333 231
e-mail.: komodity.slovensko@veolia.com

Veolia Industry Levice, s. r. o.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)36 2333 245
e-mail: office.levice@veolia.com

Veolia Energia Brezno, a. s.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava - Petržalka
tel.: +421 (0)915 845 074
e-mail: info@veoliaenergia.sk

Veolia Energia Lučenec, a. s.
Partizánska 1/1990
984 01 Lučenec
tel.: +421 (0)47 45 130 09
e-mail: lucenec@veoliaenergia.sk

Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o.
A. Dubčeka
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 (0)45 672 3292
e-mail: znh@veoliaenergia.sk

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
tel.: +421 (0)45 601 4401
e-mail: utilities@veoliaenergia.sk

Veolia Energia Východné Slovensko, s. r. o.
Trieda SNP 37
040 11 Košice
tel.: +421 (0)917 427 072
e-mail: vs@veoliaenergia.sk

Veolia Energia Komfort Košice, a. s.
Einsteinova 21 
851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)917 427 072
e-mail: komfort@veoliaenergia.sk

Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s. r. o.
Trieda SNP 37
040 11 Košice
tel.: +421 (0)917 427 072
e-mail: vs@veoliaenergia.sk

PPC Energy, a. s.
Magnetová 12
831 04 Bratislava
tel.: +421 (0)2 4968 3754
e-mail: info.ppc@veolia.com

PPC Investments, a. s.
Magnetová 12
831 04 Bratislava
tel.: +421 (0)2 4968 3754
e-mail: info.ppc@veolia.com

C - bau, spol. s r. o.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)906 105 228
e-mail: c-bau@veolia.com

C - Shop, spol. s r. o.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)906 105 218
e-mail: nakup@veoliaenergia.sk

SLOVEO a. s. 
Seredská 255A/9137
917 05 Trnava - Modranka
tel.: +421 (0)3 3550 5941
e-mail:sloveo@sloveo.sk

VeCom SK, a. s.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
e-mail: info.comodity@veoliaenergia.sk

Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6A
841 01 Bratislava
telefón: 02/32303615
e-mail: info.prs@veolia.com

Riaditeľstvá - centrála

generálne riaditeľstvo:
tel.: +421 (0)906 105 201
e-mail: info@veoliaenergia.sk

obchodné riaditeľstvo: 
tel.: +421 (0)906 105 225
e-mail: info@veoliaenergia.sk

nákup:
tel: +421 (0)906 105 218
e-mail: c-shop@veolia.com​

C-bau:
tel.: +421 (0)906 105 228
e-mail: c-bau@veolia.com

finančno-administratívne riaditeľstvo:
tel.: +421 (0)906 105 228
e-mail: info@veoliaenergia.sk

technicko-prevádzkové riaditeľstvo:
tel.: +421 (0)906 105 228
e-mail: info@veoliaenergia.sk

riaditeľstvo ľudských zdrojov:
tel.: +421 (0)906 105 910
e-mail: ludske.zdroje@veoliaenergia.sk

odbor komunikácie a marketingu:
tel.: +421 (0)906 105 239
e-mail: komunikacia@veoliaenergia.sk


recepcia:
tel.: +421 (0)2 6820 7233

Vaše otázky a pripomienky

Odosielateľ
Mesto/mestská časť
Vaša správa
 Informácia o spracúvaní osobných údajov poskytnutých v kontaktnom formulári, alebo v rámci telefonickej a emailovej komunikácie prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto webovej stránke. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je: obchodná spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava alebo v závislosti od obsahu Vašej správy niektorá z jej dcérskych spoločností tvoriacich skupinu Veolia Energia SK. Účelom spracúvania Vašich údajov je komunikácia vo veci Vašej požiadavky (alebo inej informácie, ktorú nám poskytnete) a jej vybavenie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločností skupiny Veolia Energia SK podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktorý spočíva v našom záujme efektívne komunikovať s našimi klientmi a tretími osobami. Vaše osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel ich spracúvania, na ktorý boli poskytnuté/získané. Príjemcami Vašich osobných údajov bude najmä spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., pokiaľ spracúva Vaše osobné údaje pre inú zo spoločností Veolia Energia SK a naši dodávatelia IT služieb. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie údajov, právo na prenosnosť a právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Nakoľko je právnym základom oprávnený záujem, máte tiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uvedené práva môžete uplatniť na nasledovných kontaktoch zodpovednej osoby prevádzkovateľa: dpo.veolia.sk@veolia.com, oou.vesk@veolia.com, telefonicky na: +421 48 43 27 360, alebo písomne na adrese Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v spoločnostiach skupiny Veolia Energia Slovensko a nájdete na stránke: https://vesr.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.