Veolia Teplo Levice, s. r. o.

Spoločnosť Veolia Teplo Levice, s. r. o. je výrobno-obchodná spoločnosť zabezpečujúca výrobu a distribúciu tepla v Leviciach, ako aj dodávku tlakovo zosilnenej pitnej vody v niektorých častiach mesta.

levice
Námestie E. M. Šoltésovej 14
P.O.BOX 18
934 01 Levice
tel.: 036/6 223 621
e-mail: teplo.levice@veolia.com
biskupice
 tel.: 036 2333 255 
0904 621 184
0904 621 183
email:
dispecing.teplolevice@veolia.com
biskupice
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.
 

Dokumenty

Osvedčenie SI Teplo s.r.o. na prevádzku vodovodov
Povolenie SI Teplo s.r.o. na výrobu a rozvod tepla č. 2010T 0453-2 - zmena
Faktor primárnej energie

Štandardy kvality

 

Cena vody

Cena tepla                         


Energetická účinnosť rozvodu Tepla

Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu