Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.

Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. zabezpečuje distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody pre mesto Žiar nad Hronom od roku 2008. Je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s. so sídlom v Bratislave.

Tepelné rozvody v Žiari nad Hronom prešli v roku 2019 významnou modernizáciou, viac informácií tu.

ziar
A. Dubčeka 1513/55
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045 / 67 232 92
e-mail: znh@veoliaenergia.sk
biskupice
biskupice
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.


 

Naše služby

Dodávame teplo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody do viac ako 220 objektov, najväčší odber je v bytovej sfére. Prevádzkujeme 222 kompaktných odovzdávacích staníc s modulmi, 2 výmenníkové stanice a rozvody tepla o dĺžke 16 km.

Predmetom činnosti spoločnosti je obstarávanie služieb spojených s prevádzkovaním a správou tepelných zariadení a rozvod tepla.

Štandardy kvality

Oznamy

Zamestnanci Veolie prispeli na germicídne žiariče pre materské školy
Modernizujeme rozvody tepla v Žiari nad Hronom

Spotreby

Spotreba za rok 2024:

január

apríl júl október

február

máj

august

november

marec

jún

september

december

Spotreba za rok 2023:

január

apríl júl október

február

máj

august

november

marec

jún

september

december

Spotreba za rok 2022:

január

apríl júl október

február

máj

august

november

marec

jún

september

december

Spotreba za rok 2021:

január

apríl júl október

február

máj

august

november

marec

jún

september

december

Spotreba za rok 2020:

január

apríl júl október

február

máj

august

november

marec

jún

september

december

Spotreba za rok 2019:

január

apríl júl október

február

máj

august

november

marec

jún

september

december