Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v spoločnostiach skupiny Veolia Energia Slovensko

V súvislosti so začatím uplatňovania nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vás dovoľujeme informovať o rozsahu a podmienkach spracúvania osobných údajov nasledovnými spoločnosťami skupiny Veolia Energia Slovensko, ktoré sú prevádzkovateľmi osobných údajov: 
 

Spoločnosť Sídlo
Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 21, Bratislava 851 01
C-Shop, spol. s r.o.  Einsteinova 21, Bratislava 851 01
C - bau, spol. s r.o. Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Energia Senec, a.s. Sokolská 6, Senec 903 01
Veolia Energia Vráble, a.s. Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble 952 01
Veolia Teplo Levice, s. r. o. Námestie E. M. Šoltésovej 14 , Levice 934 01
Veolia Priemyselné služby Slovensko, s. r. o.  Ul. Zeppelina 7, Levice 934 01 
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.  Ul. Zeppelina 7, Levice 934 01
Veolia Energia Levice, a.s.  Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Industry Levice, s. r. o.  Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom 965 01
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. Einsteinova 21, Bratislava 851 01
SLOVEO a.s. Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
Veolia Energia Brezno, a.s. Clementisova 5, Brezno 977 01
Veolia Energia Lučenec, a.s. Ulica Partizánska 1/1990, Lučenec 984 01
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. L. Kossútha 99, Kráľovský Chlmec 077 01
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Biomass Energy Corporation, a.s. Einsteinova 21, Bratislava 851 01
PPC Investments, a. s. Magnetová 12, Bratislava 831 04 
PPC Energy, a.s. Magnetová 12, Bratislava 831 04 

 
V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby, alebo ak máte otázky alebo podnety, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našich spoločnostiach, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu, resp. koordinátora osobných údajov prostredníctvom e-mailu na: dpo.veolia.sk@veolia.com, oou.vesk@veolia.com, telefonicky na: +421 48 43 27 360, alebo písomne na adrese spoločnosti:
 
Veolia Energia Slovensko, a.s.
do rúk: zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Einsteinova 21,
851 01 Bratislava
 
Pre ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov konkrétnej skupiny dotknutých osôb prosím kliknite na príslušný odkaz: