Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v spoločnostiach skupiny Veolia Energia Slovensko

V roku 2022 bola spoločnosť  Veolia Energia Slovensko, a. s. certifikovaná spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s. r. o, ktorá skonštatovala, že spoločnosť zabezpečuje spracúvanie a ochranu osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Udelený certifikát DP 2882-1 je platný od 16. 6. 2022 do 15. 6. 2025. V roku 2024 bol súlad s požiadavkami normy preverený dohľadovým auditom.  

V súvislosti so začatím uplatňovania nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vás dovoľujeme informovať o rozsahu a podmienkach spracúvania osobných údajov nasledovnými spoločnosťami skupiny Veolia Energia Slovensko, ktoré sú prevádzkovateľmi osobných údajov: 
 

Spoločnosť Sídlo
Veolia Energia Slovensko, a. s. Einsteinova 21, Bratislava 851 01
C - shop, spol. s r. o.  Einsteinova 21, Bratislava 851 01
C - bau, spol. s r. o. Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Energia Senec, a. s. Sokolská 6, Senec 903 01
Veolia Energia Vráble, a.s. Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble 952 01
Veolia Teplo Levice, s. r. o. Námestie E. M. Šoltésovej 14 , Levice 934 01
Veolia Priemyselné služby Slovensko, s. r. o.  Ul. Zeppelina 7, Levice 934 01 
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.  Ul. Zeppelina 7, Levice 934 01
Veolia Energia Levice, a.s.  Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Industry Levice, s. r. o.  Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom 965 01
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. Einsteinova 21, Bratislava 851 01
SLOVEO a.s. Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Trieda SNP 37, Košice 040 11
Veolia Energia Lučenec, a.s. Ulica Partizánska 1/1990, Lučenec 984 01
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Trieda SNP 37, Košice 040 11
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 21, Bratislava 851 01
Biomass Energy Corporation, a.s. Einsteinova 21, Bratislava 851 01
PPC Investments, a. s. Magnetová 12, Bratislava 831 04 
PPC Energy, a.s. Magnetová 12, Bratislava 831 04 
VeCom SK, a. s. Einsteinova 21, Bratislava 851 01

 
V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby, alebo ak máte otázky alebo podnety, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našich spoločnostiach, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu, resp. koordinátora osobných údajov prostredníctvom e-mailu na: dpo.veolia.sk@veolia.com, oou.vesk@veolia.com, telefonicky na: +421 48 43 27 360, alebo písomne na adrese spoločnosti:
 
Veolia Energia Slovensko, a.s.
do rúk: zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Einsteinova 21,
851 01 Bratislava
 
Pre ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov konkrétnej skupiny dotknutých osôb prosím kliknite na príslušný odkaz:

Podmienky súťaže Súťaž s Veoliou, ktorá prebieha počas dní 22. -23. 6. 2024 a súhlas so spracovaním osobných údajov