Veolia Energia Vráble, a.s.

Veolia Energia Vráble, a.s. začala obyvateľom Vrábeľ poskytovať svoje služby na základe dlhodobej Zmluvy o prevádzke a prenájme energetického zariadenia v roku 2001. Akcionármi spoločnosti je Mesto Vráble a Veolia Energia Slovensko, a. s.

vrable
Sídlisko Žitava 1399/16
952 01 Vráble
tel.: 037 / 78 329 94
e-mail: vrable@veoliaenergia.sk
biskupice
tel.: 0850 325 542
(cena miestneho hovoru)


 
biskupice
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.


 

 

Novinky

Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV sídliska Lúky – Malá strana; Realizácia Smart metering sídliska Lúky – Malá strana

Naše služby

Spoločnosť priamo zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou zhruba 1950 domácností, školské zariadenia a ďalšie zariadenia
a inštitúcie napojené na systém CZT vo Vrábľoch.

Predmetom činnosti je hlavne:

  • výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
  • prevádzkovanie tepelnotechnických zariadení (TTZ), najmä kotolní, tepelných rozvodov a TTZ podnikateľských subjektov
  • opravy a údržbu TTZ
  • investície do TTZ a ich komplexná modernizácia a rekonštrukcia
  • poradenstvo pri optimalizácii spotreby energie a pripájaní nových objektov na systém CZT
  • multitechnické služby pri správe budov

Kotolňa na biomasu vo Vrábľoch

Naším aktívnym prínosom k ochrane životného prostredia, spokojnosti zákazníkov a regionálneho rozvoja je komplexná prevádzka kotolne na BIOMASU, ktorá bola spustená do prevádzky v roku 2010/2011.Spoločnými silami s mestom Vráble sa nám podarilo podporiť využitie ekologicky čistých obnoviteľných zdrojov energie, stabilizovať cenu tepla pre odberateľov, podporiť zamestnanosť
v regióne a využiť drevnú štiepku od regionálnych dodávateľov.

Štandardy kvality