Projekty pre deti

Pravidelne organizujeme vzdelávacie súťaže pre žiakov základných škôl, ktorých cieľom je vytvárať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu.
Žiakov i učiteľov pri práci sprevádzajú zaujímavé pedagogické materiály. Žiaci si tak zábavnou formou prehlbujú znalosti o ochrane životného prostredia a osvojujú si zásady ekologického správania sa v ich každodennom živote.

Realizované projekty:

Viac informácií: komunikacia@veoliaenergia.sk