Planéta pre malého princa (2009)

V roku 2009 pripravila naša spoločnosť pre žiakov základných škôl na celom Slovensku 6. ročník podujatia zameraného na ochranu životného prostredia, tento krát pod názvom PLANÉTA PRE MALÉHO PRINCA. Do projektu sa zapojilo 52 základných škôl.

 

Úlohou žiakov bolo:

  • napísať list malému princovi, v ktorom mu popíšu nebezpečenstvo, ktoré najviac ohrozuje ich región
  • vysvetliť jeho príčiny a čo sa stane, ak sa proti nemu nič neurobí
  • nápady stvárniť na dvoch obrázkoch - na prvom z nich zobraziť nebezpečenstvo a na druhom znázorniť, že toto nebezpečenstvo je možné odvrátiť


Vincent Barbier, Veolia Enegia ČR a SR:

Prekvapili nás nápady mladých ochranárov životného prostredia, ale aj ich výtvarné stvárnenie. Som presvedčený, že sme vybrali najlepší projekt, aj keď výber bol v tomto roku skutočne náročný. Verím, že aj touto cestou si deti uvedomia svoju zodpovednosť k životnému prostrediu


Svetlana Marcinová, učiteľka základnej školy, Vráble:

Ochrana životného prostredia by mala byť prioritou ľudstva na celej planéte. Ani nám nie je táto problematika ľahostajná. Už tretí rok sa žiaci našej školy zúčastňujú projektov s environmentálnou tematikou, ktoré organizuje vaša spoločnosť. Tohtoročná téma deti veľmi zaujala. Hneď na začiatku siahli po knihe Antoine de Saint-Exupéryho, kde sa dozvedeli o osude malého princa a jeho planéty. Zároveň si uvedomili, aká dôležitá je pre nás príroda a koľko nebezpečenstiev ohrozuje náš malý región. V literárnych a výtvarných prácach vyjadrili svoje pocity, lásku k prírode a svojmu okoliu.

 

Pedagogické materiály

(tieto materiály sú chránené autorským právom)

 
Príručka pre učiteľa
Zošit pre žiaka