C - Shop, spol. s r.o.

C - Shop, spol. s r.o. pôsobí od roku 1993. Hlavným cieľom spoločnosti C - Shop, spol. s r.o. je zabezpečiť včasné a kvalitné dodávky tovaru a poskytnutie služieb pre maximálnu spokojnosť svojich klientov. Má 4 prevádzky, priamo v regionálnych centrálach spoločností skupiny Veolia Energia po celom Slovensku, a to v týchto mestách: Bratislava pre región Západ, Žiar nad Hronom pre región Stred (areál ZSNP), Košice pre región Východ.

cshop
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
tel.: +421 906 105 218
e-mail: c-shop@veolia.com

 

Naše služby

Spoločnosť sa orientuje na dodávku technologických zariadení pre energetický sektor, najmä:
- v oblasti dodávok kotlov, rekuperátorov, čerpadiel, predizolovaných potrubných komponentov, výmenníkových staníc, komponentov pre riadiace systémy,
- v oblasti dodávok materiálov nevyhnutných pre opravy a údržbu tepelnoenergetických zariadení.

Zaoberá sa aj nákupom a predajom palív (čierne a hnedé uhlie, biomasa - drevná štiepka, piliny, atď.) hlavne pre spoločnosti pôsobiace v energetickom sektore. V oblasti služieb spoločnosť zabezpečuje outsourcing obslužných činností súvisiacich so skladovým hospodárstvom v celom rozsahu (nákup, dodávka, skladovanie, skladová evidencia, výdaj, starostlivosť o zásoby, analytika zásob a nákupov a pod.).


​Certifikáty

Spoločnosť C - Shop, spol. s r.o. má zavedený systém integrovaného manažérstva. Je vlastníkom certifikátov:

  • ISO 9001 (systém manažérstva kvality),
  • ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva),
  • ISO 45001 (systém manažérstva bezpečnosti práce),

a to pre nasledovné oblasti:

  • nákup a predaj tovaru,
  • správa a obsluha skladov.


 
Všeobecné nákupné podmienky/General Purchase Terms and Conditions
  
Charta nákupu/General principles for suppliers relaftionship