VeCom SK, a.s.

Spoločnosť VeCom SK, a.s. je členom skupiny Veolia Energia na Slovensku, ktorá na Slovensku pôsobí viac ako 27 rokov. Silné zázemie nadnárodnej skupiny umožňuje spoločnosti VeCom SK, a.s. využívať široké možnosti optimalizácie nákladov na energie pre svojich klientov a ošetrovania rizík súvisiacich s ich obstaraním a dodávkou.
 
ba
Einsteinova 21, Digital Park I
851 01 Bratislava

e-mail: info.comodity@veoliaenergia.sk
   

Spoločnosť ponúka:
- dodávku a obstaranie energií za čo najvýhodnejšiu cenu spojenú so špičkovými službami,
- produkty ušité na špecifické podmienky klienta,
- rýchle a efektívne riešenie požiadaviek,

- individuálny prístup. 

FORMULÁRE/ŽIADOSTI
Žiadosť o zmenu odberateľa plynu na odbernom mieste - prepis

Žiadosť o ukončenie zmluvy - plyn

Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na odbernom mieste - prepis

Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny

Objednanie/zmena rezervovanej kapacity VN, VVN

Žiadosť o objednanie/zmenu rezervovanej kapacity (A) pre napäťovú úroveň NN

Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

CENNÍKY
Cenník regulovanej dodávky elektriny na rok 2024 pre zraniteľných odberateľov elektriny - Malé podniky
Cenník regulovanej dodávky plynu na rok 2024 pre zraniteľných odberateľov plynu - Malé podniky

ROZHODNUTIA ÚRSO
Rozhodnutie ÚRSO o cenách elektriny pre malé podniky 2024
Rozhodnutie ÚRSO o cenách plynu pre malé podniky 2024

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
VOP - plyn - platné od 30. 9. 2023 
VOP - elektrina - platné od 30. 9. 2023

OP - elektrina - zraniteľní odberatelia
OP - plyn - zraniteľní odberatelia

POVOLENIA
VeCom SK, a.s. - povolenie č. 2021P 0338 - plynárenstvo
VeCom SK, a.s. - povolenie č. 2021E 0733 - elektroenergetika

INÉ DOKUMENTY
Štandardy kvality 

Etický kódex
Informácie o možnosti zmeny dodávateľa a o procese zmeny dodávateľa
Podiel zdrojov elektriny na celkovom energetickom mixe dodávateľa a informácie o vplyvoch na životné prostredie
Informácia o dynamickej cene