Infocentrum

Energetickým informácie, služby a dáta

Aktivity skupiny Veolia Energia Slovensko sú vykonávané so zreteľom na optimalizáciu nákladov na energie a tiež na znižovanie prevádzkových nákladov. Kvalita našich služieb je garantovaná certifikovanými systémami. Pri príprave riešení a služieb sú záujmy, informovanosť a požiadavky našich klientov vždy na prvom mieste.