Dennostupne

Dennostupeň (°D) predstavuje rozdiel medzi vnútornou teplotou v byte ( 21°C) a priemernou vonkajšou teplotou okolia.
 

Vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu je priemerná hodnota súčtu nameraných vonkajších teplôt, meraných o 7.00 hod, 14.00 hod., a o 21.00 hod., pričom teplota meraná o 21.00 hod. sa započítava dvakrát. Stanovenie dennostupňov je v zmysle vyhlášky MHSR č. 152/2005.

Prehľad dennostupňov nájdete TU.