2022

granty_2022

V roku 2022 boli prostredníctvom zamestnaneckých grantov zrealizované tieto projekty:

Rozkvitáme spolu
Posilujeme s novým náradím
Aktívne s knihou v ruke
Bystrická hodinka
Byť vonku nás baví
Chodníček novobanských povestí
Jarné preBÚDzAnie
Lezieme spoločne
Môj doktor je kôň
Poď sa hrať
Školský reštart
Školský včelín s apidomčekom
Spevom k radosti
Spoločnou snahou za zelenšie, krajšie a zdravšie okolie
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ
Turistický chodník Pleše
Veselá záhradka