Energetické služby

Veolia je osvedčený poskytovateľ energetických a technických služieb po celom slovensku. Svoje energetické služby poskytujeme klientom v súkromnej aj verejnej sfére, ako aj klientom pôsobiacim v oblasti priemyslu alebo rezidenčným komplexom.

Okrem výroby a dodávok tepla formou CZT sa Veolia radí medzi popredných poskytovateľov energetických a multitechnických služieb. V dnešnej dobe keď sa všetci snažíme o zníženie uhlíkovej stopy a ochranu nášho životného prostredia. Veolia sa stáva spoľahlivým partnerom na poli šetrenia energií. Mnohé školy, úrady, administratívne budovy či rezidenčné objekty si uvedomujú, že len stavebno technické opatrenia na dlhodobé znižovanie spotreby energii nepostačujú, ale potrebujú partnera, ktorý im:

 • zanalyzuje ich energetické potreby a požiadavky
 • navrhne optimálne riešenie na úspory energií
 • pomôže s financovaním
 • projektovo manažuje úpravy energetických zariadení
 • monitoruje a riadi chod energetických zariadení
 • garantuje úspory ktoré deklaroval vo svojom riešení

 
Tento komplexný profesionálny prístup k energetickým službám je podporovaný zákonom 321/2014 o energetickej efektívnosti pod názvom Garantovaná energetická služba. Mnohí túto službu poznáte pod názvom EPC z anglického Energy Performance Contracting.
Hlavným cieľom tejto našej iniciatívy je ponúknuť klientom, ktorí si nevedia rady s technickými  nárokmi na riadenie svojho energetického hospodárstva, s financovaním jeho obnovy resp modernizácie  a optimálnym prevádzkovaním energetickej infraštruktúry.
Okrem tejto garantovanej energetickej služby Veolia zabezpečuje pre svojich klientov aj energetické služby a technické služby formou:

 • Obsluhy a prevádzky kotolní a odovzdávacích staníc
 • Spracovaním energetických štúdií a auditov
 • Plánovaním a zabezpečením povinných činností (tzv. revízií) a preventívnej údržby na tepelno-technických zariadeniach
 • Opravou alebo modernizáciou tepelno-technických zariadení
 • Monitoringom energii a zberom energetickýc dát
 • Konzultačnými službami v oblasti energetickej efektívnosti