Energetické služby

Veolia je osvedčený a spoľahlivý poskytovateľ energetických služieb na celom Slovensku. Naše energetické služby poskytujeme klientom v súkromnej aj verejnej sfére, ako aj klientom pôsobiacim v oblasti priemyslu alebo rezidenčným komplexom.
 
Cieľom poskytovaných energetických služieb je riadenie energetických systémov budov tak, aby:

  • klient dosiahol svoj požadovaný tepelný komfort,
  • tento komfort sme dosiahli za čo najnižších nákladov za energie,
  • úsporami energie sme spoločne s klientom aktívne prispeli k zníženiu uhlíkovej stopy redukciou vypúšťaného CO2.

 
Naše energetické služby poskytujeme v zmysle zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti budov. Všetky naše projekty sú evidované na Ministerstve hospodársta SR a dosiahnuté úspory sú ročne dokladované. Veolia poskytuje:
 

 

Projekt garantovanej energetickej služby gymnázia M.R. Štefánika a Imre Madácha v Šamoríne získal za svoje výsledky v úsporách energie 1. Miesto v ocenení najlepších energeticky efektívnych budov vo verejnom sektore za rok 2018, ktoré vyhlasuje Asociácia poskytovateľov energetických služieb APES pod záštitou Ministerstva hopodárstva SR.