2019


V roku 2019 boli prostredníctvom zamestnaneckých grantov zrealizované tieto projekty:
Benefičný koncert speváckeho zboru Ozvena – Lučenec
Vybudovanie dopadovej plochy preliezky
Nákup stanov pre ALS MEMORIÁL JÁNA SVOČÁKA
Kam s tým?
Zdravie a pohyb
Upravujeme okolie školy
Športujeme hravo a zdravo
Zážitkové centrum Zvedavko
Zlatý rybka
Zážitkové učenie pre naše deti
Do školy na bicykli
Mladá talentovaná stolná tenistka
V krajine Prečítaného leta
Podporme stolným tenisom deti a mládež