2017V roku 2017 boli prostredníctvom zamestnaneckých grantov zrealizované tieto projekty:
Záverečný koncert
Chceme žiť zdravo
Rozhýbme ľudí, rozhýbeme svet
Korene a krídla
Ľudovým tancom zachovávame svoje korene. Názov projektu - Korene a krídla
Revitalizácia dvora
Vybudovanie lezeckého kopca
Dostupná masáž pre našich seniorov
Zelená učebňa
Abovské kabáty
Komunitná záhrada
Tkanie
Remeslo našich starých materí
Revitalizácia školského ihriska