2017

V roku 2017 boli prostredníctvom zamestnaneckých grantov zrealizované tieto projekty:
 

Záverečný koncert
Chceme žiť zdravo
Rozhýbme ľudí, rozhýbeme svet
Ľudovým tancom zachovávame svoje korene. Názov projektu - Korene a krídla
Revitalizácia dvora – vybudovanie lezeckého kopca
Dostupná masáž pre našich seniorov
Zelená učebňa
Abovské kabáty
Komunitná záhrada
Tkanie - remeslo našich starých materí
Revitalizácia a úprava školského ihriska na ZŠ Tupolevova 20, Bratislava - Petržalka