Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.

Spoločnosť Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. pôsobí v mestskej časti od roku 2007. Jej 100%-ným vlastníkom je spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. so sídlom v Bratislave.

biskupice
Einsteinova 21, Digital Park I
851 01 Bratislava
tel.: 02 / 682 072 33
e-mail:
PB@veoliaenergia.sk
biskupice
tel.: 0850 325 542
(cena miestneho hovoru)


 
biskupice
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.


 

 

Naše služby

Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. priamo zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou zhruba 6 tisíc domácností, 9 školských
a predškolských zariadení a ďalšie nebytové budovy napojené na systém centrálneho zásobovania teplom v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

Štandardy kvality