Technické službyDlhodobo poskytujeme našim klientom služby v oblasti technickej správy budov a prevádzky technických zariadení. Naše služby poskytujeme klientom v súkromnej aj verejnej sfére, ako aj klientom pôsobiacim v oblasti priemyslu a rezidenčným komplexom.
 
V rámci týchto služieb preberieme za vlastníka budovy zodpovednosť za:
  • plánovanie povinných a preventívnych činností  technických zariadení budov
  • prevádzkovanie technických zariadení
  • plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
  • plnenie požiadaviek požiarnej ochrany budov
  • diagnostiku porúch a opravy technických zariadení budov
  • modernizáciu technických zariadení