Certifikácia

Skupina Veolia Energia na Slovensku obhájila certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001, energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 a systém protikorupčného manažértsva podľa normy ISO 37001. Okrem týchto manažérskych systémov obhájila certifikát spracúvania a ochrany osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).
 
 
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO 37001
Certifikát k GDPR