Veolia Energia Slovensko, a. s. - Bratislava, Vrbové

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. vznikla v roku 1993 a v súčasnosti pôsobí v Bratislave v mestských častiach Petržalka, Dúbravka, Staré Mesto, Ružinov, Dlhé Diely, Devínska Nová Ves, vo Vrbovom a v Trnavskom samosprávnom kraji.

BRATISLAVA
Einsteinova 21, Digital Park I
851 01 Bratislava

tel.: 02 / 682 072 33
e-mail: info@veoliaenergia.sk
bratislava
Bratislava, Piešťany, Vrbové
tel.: 0850 325 542
(cena miestneho hovoru)

 
bratislava
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.


 

Naše služby

Prostredníctvom viac ako 200 zamestnancov poskytujeme pre svojich klientov hlavne nasledovné služby:

 • výroba a distribúcia energií a médií (teplo, chlad, para, elektrická energia, stlačený vzduch,...)
 • správa energetických zariadení
 • 24 hodinový dispečing
 • audit energetických zariadení
 • modernizácia a opravy energetických zariadení
 • optimalizácia spotreby energií a účinnosti
 • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) tepelnotechnických a elektrických zariadení
 • služby v oblasti centrálneho zásobovania teplom
 • multitechnické a multiservisné služby
 • energetické utility
 • komplexná správa budov


Štandardy kvality

Novinky

Zamestnanci Veolie prispeli na germicídne žiariče pre materské školy
Veolia Energia Slovensko sa stala signatárom Charty diverzity