Domov

Novinky

1
Vykurovacia sezóna sa podľa platnej slovenskej legislatívy začína 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. V tomto období sú výrobcovia tepla pripravení kedykoľvek spustiť dodávky tepla v ...
#E95F47
1
Na slávnostnom vyhlasovaní cien o najúspešnejší projekt v oblasti energetických úspor v kategórii Verejný sektor získal prvé miesto projekt energetických úspor EPC Gymnázia M.R Štefánika a Imre Madácha v Šamoríne. Do súťaže EFEKTIA sa s projektom...
b1
Aktuálne informácie o plánovaných odstávkach a dočasných prerušeniach dodávky tepla a teplej vody.
elek_fakt
Pripravili sme pre vás on-line požiadavku na aktiváciu elektronickej faktúry. Stačí vyplniť krátky formulár v časti "Zákaznícka zóna".  
Prieskum spokojnosti
Povedzte nám svoj názor, trvá to len 30 sekúnd.
#EE8694
Visio
Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2)  systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia...