Pre obyvateľov

Koneční spotrebitelia (obyvatelia) sú pre Veoliu Energia rovnako dôležití ako priami zákazníci (správcovia).

 

Veolia Energia poskytuje svoje služby pre domácnosti v 27 mestách a obciach v rámci celého Slovenska. O dodávku tepla a teplej úžitkovej vody sa starajú profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí neustále hľadajú najideálnejšie riešenia.

Systém centrálneho zásobovania teplom (CZT) patrí medzi najekologickejšie a najekonomickejšie spôsoby výroby tepla. 

V rámci využívania obnoviteľných zdrojov energie je našou špecialitou biomasa, ako aj kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET). Veolia prevádzkuje vo svete množstvo kogeneračných jednotiek a nadobudnuté skúsenosti implementuje už aj na Slovensku.
 

Vzdelávame

Veolia Energia každoročne organizuje vzdelávacie programy pre deti ZŠ. Pozrite si pedagogické materiály a viac informácií o projektoch.