Maska pre planétu Zem (2007)

V roku 2007 spoločnosť Veolia sídliaca v Paríži pripravila pre žiakov základných škôl v 26 krajinách 4. ročník podujatia zameraného na ochranu životného prostredia, tento krát pod názvom Maska pre planétu Zem. S projektom sme oslovili 180 základných škôl.

Úlohou žiakov bolo:

  • nakresliť masku pre planétu Zem,
  • vymyslieť príbeh, ktorý bude Zem prostredníctvom masky rozprávať,
  • maska mala znázorňovať význam vzťahu človeka a prírody.

 

Ochrana životného prostredia sa stáva jednou z najdôležitejších oblastí života. Deti sú budúcnosť a je správne oslovovať práve túto cieľovú skupinu. Je potrebné už deťom ukazovať dôležitosť rešpektovania prirodzenej rovnováhy našej planéty s dôrazom na fakt, že si musíme vážiť prírodné zdroje našej Zeme.

  

Pedagogické materiály

(tieto materiály sú chránené autorským právom)

Príručka pre učiteľa
Zošit pre žiaka