Biodiverzita okolo nás (2015/2016)

V školskom roku 2015/2016 sme pre žiakov základných škôl na celom Slovensku pripravili už 10. ročník úspešného projektu - tentokrát opäť na tému BIODIVERZITA OKOLO NÁS - KEĎ VĎAKA BIODIVERZITE MOJE MESTO OŽIJE. V utorok 17. mája 2016 sa v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade uskutočnilo celoslovenské finále súťaže zameranej na vytváranie a prehlbovanie pozitívneho vzťahu detí k životnému prostrediu. Víťazom sa stala 4.B trieda zo ZŠ Sokolíkova v Bratislave. Jej žiaci si toto krásne umiestnenie vybojovali vďaka svojmu projektu, ktorý v konkurencii ďalších viac ako 130 prác zaujal najviac.

Do súťaže sa tentoraz prihlásilo vyše 3 100 detí z 39 základných škôl z 15 miest a obcí.

ÚLOHOU CELEJ TRIEDY BOLO:

  • vybrať živočíšny alebo rastlinný druh, ktorý by deti chceli ochraňovať alebo navrátiť do ich lokality,
  • spoločne napísať text, v ktorom vysvetlia svoj výber, navrhnú, ako je možné tento druh chrániť či dokonca navrátiť ho do prírody a objasnia, prečo je tento druh užitočný pre obyvateľov ich lokality,
  • uviesť otázku pre vedca, ktorý sa špecializuje na otázky životného prostredia,
  • daný druh spoločne ilustrovať, t. j. nakresliť alebo odfotografovať. Obrázok musí byť živý a farebný, fotografia dostatočne veľká.

 Žiakom i učiteľom pomáhali pri práci učebné materiály, ktoré ich sprevádzali celou súťažou. S cieľom lepšie pochopiť tému Veolia Energia obohatila projekt o sprievodné aktivity formou interaktívnych prezentácií. Podieľali sa na nich viaceré odborné organizácie -- Štátna ochrana prírody SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Lesy SR, dobrovoľníci Zelenej školy a ďalšie. Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR.
 

VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO KOLA, 17.5.2016:

1. MIESTO: 4.B - ZŠ Sokolíkova, Bratislava

2. MIESTO: 3.T - ZŠ Park Angelínum, Košice

3. MIESTO: 2.A - ZŠ V. Záborského, Vráble

 

HLAVNÁ CENA PRE VÍŤAZA CELOSLOVENSKÉHO KOLA:
Pre všetkých žiakov z víťaznej triedy a ich učiteľa zorganizujeme v mesiaci jún 2016 atraktívny celodenný výlet so zaujímavým programom!

 
Pedagogiké materiály
(tieto materiály sú chránené autorským právom)

Pracovné listy pre žiaka
Príručka pre učiteľa
Plagát