Nadácia Veolia Slovensko pomohla rodinám v núdzi

Nadácia Veolia Slovensko a zamestnanci skupiny Veolia Energia Slovensko spojili sily pre dobrú vec a v priebehu apríla zorganizovali charitatívnu zbierku. Spoločným cieľom bola pomoc sociálne slabším rodinám s deťmi v Dúbravke, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách. Zdenka Zaťovičová, mestská poslankyňa, Dúbravčanka a podporovateľka komunitného Centra rodiny v Dúbravke, informovala Nadáciu Veolia Slovensko o činnosti a aktivitách centra a o možnosti podpory sociálne slabších rodín. „Veľmi ma teší, že si Nadácia Veolia Slovensko myšlienku osvojila,“ približuje Zdenka Zaťovičová. „A podarilo sa tak pomôcť dúbravským rodinám, ktoré to potrebujú.“
 
Nadácia Veolia Slovensko odovzdala v pondelok 23. apríla približne 230 kg trvanlivých potravín a 80 kg hygienických potrieb a prostredníctvom neziskovej organizácie Centrum rodiny podporila 55 rodín s deťmi v núdzi. Darcovia veria, že pomocou zbierky rodinám zmiernia neľahký osud, ktorý ich postihol a vrátia im nádej na lepší život.
 
„Potravinové zbierky pomáhajú sociálne slabým rodinám prekonávať ťažké životné situácie, avšak materiálna pomoc je len prvým stupňom v poskytovaní podpory  ľuďom v núdzi. Chceme ponúkať aj ďalšie nadstavbové spôsoby, ako je napríklad pomoc v oblasti finančnej gramotnosti alebo  počítačových zručností, organizovanie letných táborov pre deti zo sociálne slabého prostredia. Materiálne zbierky nám v našej práci veľmi pomáhajú a môžeme tak motivovať adresátov aj k ďalším aktivitám. Ďakujeme Nadácii Veolia Slovensko ako aj všetkým zamestnancom, ktorí sa do zbierky zapojili,“ dodala Alžbeta Šporerová , štatutárka neziskovej organizácie Centrum rodiny v Dúbravke.

  

 

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S takmer 169-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2017 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 96 miliónov obyvateľov, 62 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 55 miliónov MWh energie a zhodnotila 47 milióna ton odpadu. V roku 2017 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25,12 miliárd eur. www.veolia.com
 
Dátum