Veolia Slovensko sa opäť zaradila medzi atraktívnych zamestnávateľov

Skupina Veolia Slovensko sa aj tento rok zúčastnila najväčšieho veľtrhu práce Profesia days. Predstavila sa ako atraktívny a stabilný zamestnávateľ pôsobiaci v oblasti vodohospodárstva a energetiky, ktorý vie osloviť široké spektrum uchádzačov o prácu s rôznym vzdelaním a skúsenosťami.

Návštevníci sa okrem ponuky práce oboznámili aj s aktivitami skupiny Veolia na Slovensku, s riešeniami v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia a podpory sociálnej oblasti prostredníctvom vlastnej Nadácie Veolia Slovensko.
 

Veľtrh práce Profesia days je najnavštevovanejšie kariérne podujatie na Slovensku, ktorého sa tento rok zúčastnilo viac než 16  tisíc kandidátov. Stretnutie záujemcov o nové pracovné miesta a zamestnávateľov na jednom mieste prináša obom stranám výbornú možnosť prezentovať sa.

 

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S takmer 169-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2017 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 96 miliónov obyvateľov, 62 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 55 miliónov MWh energie a zhodnotila 47 milióna ton odpadu. V roku 2017 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25,12 miliárd eur. www.veolia.com

 

Dátum: 
streda, 4 apríl, 2018