Veolia Slovensko aj na LinkedIne

Profil Veolia Slovensko nájdete už aj na profesijnej sieti LinkedIn. Na profile budeme zverejňovať informácie z oblasti environmentálnych, vodohospodárskych, energetických služieb a činnosti Nadácie Veolia Slovensko. Nájdete tam tiež ponuku aktuálnych voľných pracovných pozícií pre našu skupinu.

https://www.linkedin.com/company/veolia-slovensko/

LinkedIn

 

Dátum