Partnerstvo s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy aj v 2018

Veolia Energia Slovensko je spoľahlivým partnerom Magistrátu hlavného mesta Bratislavy už od roku 1992. Zabezpečujeme komplexnú správu kotolní nachádzajúcich sa v budovách magistrátu.

V elektronickom výberovom konaní v decembri 2017 sme opäť obhájili výhodnosť našej ponuky a Magistrát nám zveril svoje kotolne aj na rok 2018 (medzi inými aj kotolňu budovy Primaciálneho paláca alebo budova sídla Magistrátu na Primaciálnom námestí).

V rámci prevádzkovania kotolní vykonávame ich obsluhu, riadenie chodu a optimalizáciu spotreby energie. Nakoľko budovy už dôverne poznáme, dokážeme promptne identifikovať prípadnú poruchu, vyriešiť teplotný diskomfort v budove a opravu technických zariadení. Veolia tiež zabezpečuje nepretržitý dispečing a pohotovostnú poruchovú službu.
 

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S takmer 169-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2017 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 96 miliónov obyvateľov, 62 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 55 miliónov MWh energie a zhodnotila 47 milióna ton odpadu. V roku 2017 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25,12 miliárd eur. www.veolia.com
Dátum: 
pondelok, 22 január, 2018