Veolia Energia Slovensko, a. s. - Bratislava, Vrbové

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. vznikla v roku 1993 a v súčasnosti pôsobí v Bratislave v mestských častiach Petržalka, Dúbravka, Staré Mesto, Ružinov, Dlhé Diely, Devínska Nová Ves, vo Vrbovom a v Trnavskom samosprávnom kraji.

Bratislava hrad
Einsteinova 25, Digital Park II
851 01 Bratislava

tel.: 02 / 682 072 33
e-mail: info@veoliaenergia.sk
Kontakt - Dispecing
Bratislava, Piešťany, Vrbové
tel.: 0850 325 542
(cena miestneho hovoru)

 
Harmonogram odstávok (4)
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.

 

 

Naše služby

Prostredníctvom viac ako 200 zamestnancov poskytujeme pre svojich klientov hlavne nasledovné služby:

 • výroba a distribúcia energií a médií (teplo, chlad, para, elektrická energia, stlačený vzduch,...)
 • správa energetických zariadení
 • 24 hodinový dispečing
 • audit energetických zariadení
 • modernizácia a opravy energetických zariadení
 • optimalizácia spotreby energií a účinnosti
 • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) tepelnotechnických a elektrických zariadení
 • služby v oblasti centrálneho zásobovania teplom
 • multitechnické a multiservisné služby
 • energetické utility
 • komplexná správa budov

 
Oznam o prerušení vykurovacej sezóny

Vonkajšie klimatické podmienky za ostatné dni a dlhodobá predpoveď naplnili podmienky Vyhlášky MHSR č. 152/2005, § 1, ods.3, o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa preto, s účinnosťou od dnes t.j. 10.4.2018 prerušujeme vykurovanie (ÚK) v lokalitách:

Bratislava - Petržalka, 
Bratislava - Dúbravka,
Vrbové
(od 11.4.2018).

Na základe Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z. sa vykurovacia sezóna začína 1. septembra a trvá do 31. mája. Vykurovanie týmto neodstavujeme len prerušujeme.

 

Spoľahlivý partner pre skupinu Veolia Energia