Domov

Novinky

nohy
Zaujímavosti týkajuce sa centrálneho zásobovania teplom - ako CZT funguje, aké sú jeho výhody a pridaná hodnota.
Termoinfo 1/2017
Štvrťročník o novinkách z oblasti centrálneho zásobovania teplom, o nových službách, odpovede na najčastejšie otázky klientov.
DOST_titulka
Dodávky tepla a teplej vody  podľa vlastných potrieb pri nižších nákladoch.
Harmonogram odstávok (4)
Harmonogram plánovaných odstávok v jednotlivých mestách
Visio
Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2)  systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia...
rodina
Veolia Energia je dlhoročný partner miest a mestských častí, v ktorých pôsobí, a to nielen pri dodávke tepla a teplej úžitkovej vody, ale aj pri organizovaní rozličných podujatí. Okrem mnohých iných sú to Dni otvorených dverí kotolne.  Nadviazali...

Follow Veolia

 

Celospoločenská zodpovednosť