Domov

Novinky

Vykurovanie2017
Súhrn oznamov o začatí vykurovacej sezóny v jednotlivých lokalitách.
fon
Všetky naše kontakty na jednom mieste. V prípade otázok neváhajte kontaktovať dispečing, ktorý je tu pre vás 24 hodín denne a 7 dní v týždni: Bratislava (vrátane MČ P. Biskupice) - 0850 325 542
nohy
Zaujímavosti týkajuce sa centrálneho zásobovania teplom - ako CZT funguje, aké sú jeho výhody a pridaná hodnota.
Termoinfo 2/2017
Štvrťročník o novinkách z oblasti centrálneho zásobovania teplom, o nových službách, odpovede na najčastejšie otázky klientov.
Harmonogram odstávok (4)
Harmonogram plánovaných odstávok v jednotlivých mestách
Visio
Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2)  systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia...

Follow Veolia

 

Celospoločenská zodpovednosť