Domov

Novinky

DOST
Chcete ušetriť? Zistite viac o domovej odovzdávacej stanici tepla
nohy
Zaujímavosti týkajuce sa centrálneho zásobovania teplom - ako CZT funguje, aké sú jeho výhody a pridaná hodnota.
b1
Aktuálne informácie o plánovaných odstávkach a dočasných prerušeniach dodávky tepla a teplej vody.
elek_fakt
Pripravili sme pre vás on-line požiadavku na aktiváciu elektronickej faktúry. Stačí vyplniť krátky formulár v časti "Zákaznícka zóna".  
bts
Pozrite si reportáž z relácie "Svet technológií" o tom, ako fungujú moderné systémy centrálneho zásobovania teplom.  --  
Visio
Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2)  systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia...