Domov

Novinky

doddub2017
Veolia Energia je dlhoročný partner miest a mestských častí, v ktorých pôsobí, a to nielen pri dodávke tepla a teplej úžitkovej vody, ale aj pri organizovaní rozličných podujatí. Okrem mnohých iných sú to Dni otvorených dverí kotolne.  Nadviazali...
szvt1
V nadväznosti na úspešné konferencie v rokoch 2014 a 2016 na podporu centrálnych systémov vykurovania organizuje Slovenský zväz výrobcov tepla organizuje už 3. ročník medzinárodnej konferencie, pod záštitou MH SR, zameranej na systémy CZT, tento rok...
nohy
Zaujímavosti týkajuce sa centrálneho zásobovania teplom - ako CZT funguje, aké sú jeho výhody a pridaná hodnota.
Termoinfo 2/2017
Štvrťročník o novinkách z oblasti centrálneho zásobovania teplom, o nových službách, odpovede na najčastejšie otázky klientov.
DOST_titulka
Dodávky tepla a teplej vody  podľa vlastných potrieb pri nižších nákladoch.
Harmonogram odstávok (4)
Harmonogram plánovaných odstávok v jednotlivých mestách

Follow Veolia

 

Celospoločenská zodpovednosť