Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.

Spoločnosť Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. pôsobí v mestskej časti od roku 2007. Jej 100%-ným vlastníkom je spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. so sídlom v Bratislave.

Kostol Podunajské Biskupice
Einsteinova 25, Digital Park II
851 01 Bratislava
tel.: 02 / 682 072 33
e-mail:
PB@veoliaenergia.sk
Kontakt - Dispecing
tel.: 0850 325 542
(cena miestneho hovoru)

 

Harmonogram odstávok (4)
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.

 

 

Naše služby

Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. priamo zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou zhruba 6 tisíc domácností, 9 školských a predškolských zariadení a ďalšie nebytové budovy napojené na systém centrálneho zásobovania teplom v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

Oznam o prerušení vykurovacej sezóny

Vonkajšie klimatické podmienky za ostatné dni a dlhodobá predpoveď naplnili podmienky Vyhlášky MHSR č. 152/2005, § 1, ods.3, o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa preto, s účinnosťou od dnes t.j. 10.4.2018 prerušujeme vykurovanie (ÚK) v lokalite Podunajské Biskupice.

Na základe Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z. sa vykurovacia sezóna začína 1. septembra a trvá do 31. mája. Vykurovanie týmto neodstavujeme len prerušujeme.