Aktuálne poruchy

Bratislava - mestská časť Petržalka, Dúbravka, Podunajské Biskupice:

V dôsledku neočakávanej technickej poruchy v sústave tepelných zariadení, je dňa 21. 5. 2018 od 8.30 hod, prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do uvedených objektov v správe:
 

Popisné čísla objektu   Správcovská spoločnosť
Černyševského 1-3 - Bratislavská správcov. spoloč. s.r.o.
Farského 14-16 - Bytové družstvo Petržalka
Farského 18-22 - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
Vavilovova 1-3 - Bytové družstvo Petržalka
Vavilovova 5-7 - Bytové družstvo Petržalka
Vavilovova D4-44 - Žehlenie NAJA, s.r.o.
Vavilovova 1-3 - Studničná Zora

 
 
 
Dodávka bude obnovená ihneď po odstránení poruchy.
 
Za nepríjemnosti spôsobené prerušením dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

V dôsledku neočakávanej technickej poruchy v sústave tepelných zariadení, je dňa 21. 5. 2018od 8.20 hod, prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do uvedených objektov v správe:
 

Popisné čísla objektu   Správcovská spoločnosť
Fedákova 10-12 - Údržba domov, s.r.o.

 
 
 
Dodávka bude obnovená ihneď po odstránení poruchy.
 
Za nepríjemnosti spôsobené prerušením dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.
 

V dôsledku neočakávanej technickej poruchy v sústave tepelných zariadení, je dňa 21. 5. 2018 od 8.20 hod, prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do uvedených objektov v správe:
 

Popisné čísla objektu   Správcovská spoločnosť
Fedákova 2-4 - Údržba domov, s.r.o.
Fedákova 6-8 - Údržba domov, s.r.o.
Repašského 2-6 - Aureka s.r.o. 

 
 
Dodávka bude obnovená ihneď po odstránení poruchy.
 
Za nepríjemnosti spôsobené prerušením dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.