Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.

Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. zabezpečuje distribúciu tepla, teplej úžitkovej vody pre mesto Žiar nad Hronom od roku 2008. Je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s. so sídlom v Bratislave.

Dalkia Žiar nad Hronom
A. Dubčeka 1513/55
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045 / 67 232 92
e-mail: ZNH@veoliaenergia.sk
Kontakt - Dispecing
tel.: 0905 598 611

 

Harmonogram odstávok (4)
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.

 

 
Oznamy o spustení vykurovania:

Podmienky na spustenie vykurovania v Žiari nad Hronom boli splnené dňa 21.9.2017.

 
Naše služby

Dodávame teplo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody do viac ako 220 objektov, najväčší odber je v bytovej sfére. Prevádzkujeme 222 kompaktných odovzdávacích staníc s modulmi, 2 výmenníkové stanice a rozvody tepla o dĺžke 16 km.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

  • obstarávanie služieb spojených s prevádzkovaním a správou tepelných zariadení a rozvod tepla 

 

Spotreby

Spotreba za rok 2018:

január

apríl júl október

február

máj

august

november

marec

jún

september

december

Spotreba za rok 2017:

január

apríl júl október

február

máj

august

november

marec

jún

september

december

Spotreba za rok 2016:

január

apríl júl oktober

február

máj

august

november

marec

jún

september

december

Spotreba za rok 2015:

január

apríl júl oktober

február

máj

august

november

marec

jún

september

december

Spotreba za rok 2014:

január

apríl

júl

október

február

máj

august

november

marec

jún

september

december

Spotreba za rok 2013:

január

apríl

júl

október

február

máj

august

november

marec

jún

september

december

Spotreba za rok 2012:

január

apríl

júl

október

február

máj

august

november

marec

jún

september

december

[[ Spoľahlivý partner pre skupinu Veolia Energia ]]