Terciárna sféra

Zabezpečenie pohodlia jednotlivcom ako aj širokej verejnosti, optimalizácia prevádzkových nákladov veľkých verejných priestorov kultúrneho, spoločenského a pracovného života - to je poslaním pracovných tímov spoločností skupiny Veolia Energia 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Digital Park

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. uspela vo výberovom konaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED o.z. a od roku 2009 vykonáva správu budovy Digital Park. Komplex Digital Park predstavuje v súčasnosti jeden z najmodernejších administratívnych komplexov v Bratislave s celkovou prenajímateľnou plochou 53 100 m2.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

 • technická správa budov
 • optimalizácia a energetický manažment
 • dokumentačný a informačný manažment
 • cable management a správa anténnych systémov
 • riadenie subdodávateľov
 • poskytovanie informačných systémov
 • poradenská činnosť v realizačnej fáze
 • požiarna ochrana a BOZP
 • likvidácia škodcov
 • pohotovostná služba

Pre tieto činnosti a spokojnosť koncových klientov (nájomníkov) využívame moderné informačné systémy pre riadenie preventívnej údržby a HelpDesk. Zástupcovia nájomníkov majú vďaka týmto systémom možnosť zadať svoje požiadavky cez internetové rozhranie priamo našim technikom. Kvalita výkonu našich služieb je kontinuálne kontrolovaná pomocou systému KPI (Key Performance Indicators). Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečiť plynulý chod administratívneho komplexu, pomôcť našim klientom regulovať ich spotrebu energií a zároveň optimalizovať náklady.

Trnavský samosprávny kraj

Po víťazstve vo výberovom konaní bola s účinnosťou od 1. januára 2009 podpísaná zmluva s Trnavským samosprávnym krajom. Zmluva je výsledkom verejnej súťaže uverejnenej dňa 26. 8. 2009 vo Vestníku verejného obstarávania. V priebehu niekoľkých rokov bude Veolia Energia zabezpečovať správu a prevádzku budov a technických zariadení organizácií spravovaných Trnavským samosprávnym krajom. Ide približne o 58 škôl, dve nemocnice s poliklinikou, 20 domov sociálnych služieb, 17 kultúrnych zariadení, budovu samotného úradu Trnavského samosprávneho kraja a objekty Správy a údržby ciest Trnavského kraja. Spolu je to takmer 400 budov.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

 • kompletný výkon revízií, odborných prehliadok a skúšok
 • servisné prehliadky a kontroly technologických zariadení budov
 • výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
 • technologická pasportizácia všetkých budov
 • upratovanie
 • 24 hodinový dispečing

Činnosť našej spoločnosti bude smerovať k hľadaniu energetických úspor. Zmluvne sme sa totiž zaviazali dosiahnúť 5-percentnú úsporu v spotrebe plynu v priebehu prvých troch rokov a v priebehu ďalších troch rokov ďalších 5 %.

Gymnázium Šamorín

Po víťazstve vo výberovom konaní na garantovanú energetickú službu* bola s účinnosťou od augusta 2016 podpísaná Koncesná zmluva s Trnavským samosprávnym krajom a Gymnáziom M.R.Štefánika/Gymnáziom Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne.
Hlavným cieľom tejto obojstranne výhodnej zmluvy bola modernizácia technických zariadení a riadením tepelného hospodárstva aby dosahované úspory paliva boli dlhodobo udržateľné. V rámci tejto zmluvy sa Veolia zaviazala urobiť technický audit a na jeho základe investovať 140 000 EUR s cieľom dosiahnuť dlhodobé úspory spotreby plynu vo výške 39%.
Tento veľmi ambiciózny cieľ Veolia splní:

 • technickými opatreniami do výmeny okien, modernizáciou kotolne, hydraulickým vyregulovaním a termostatizáciou školy
 • prevádzkovaním tepelného hospodárstva
 • energetickým manažmentom
 • zmenou návykov užívateľov, kde  spolu s vedením školy sa Veolia zaviazala upraviť návyky žiakov a pedagogických pracovníkov na hospodárenie teplom s dôrazom na znižovanie karbónovej stopy a ochranu životného prostredia.

 
* garantovanú energetickú službu v zmysle zákona 321/2014 mnohí poznajú pod názvom EPC z angl. Energy Performance Contracting)

 

Celková správa budov

Terciárna sféra

Administratívne budovy, školy, obchodné centrá, zdravotnícke zariadenia - prvoradou úlohou našich spolupracovníkov je prostredníctvom bezchybného chodu spravovaných budov zabezpečiť pohodlie a kvalitné pracovné podmienky všetkým užívateľom týchto objektov. Formou jediného správcu, ponúkame našim klientom širokú škálu odborných skúseností a kvalitných služieb bez ohľadu na veľkosť spravovaného objektu.
 
S cieľom dosiahnuť optimalizáciu prevádzkových nákladov zameriavame naše odborné skúsenosti na ponuku riešení vedúcich k znižovaniu spotreby energií nášho klienta. Naše pracovné tímy pristupujú zodpovedne k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky technických zariadení, dodávky elektrickej energie, vykurovania a mnohých ďalších služieb.