Veolia Energia Brezno, a.s.

Veolia Energia Brezno, a.s. vznikla v roku 2003 a jej akcionármi je Mesto Brezno a spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s.

brezno
Einsteinova 21
851 01 Bratislava - Petržalka
e-mail: brezno@veoliaenergia.sk
biskupice
mobil: 0915 823 536 dispečing
            0915 499 218 dispečing


 
biskupice
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.


 

Naše služby

Veolia Energia Brezno, a.s. priamo zásobuje z 11 kotolní teplom a teplou úžitkovou vodou približne 5 100 domácností, 9 školských a predškolských zariadení a ďalšie zariadenia (obchody a pod.) napojené na systém centrálneho vykurovania teplom v Brezne.

Predmetom činnosti spoločnosti je hlavne:

  • výroba a distribúcia tepla a TÚV
  • opravy a údržba TTZ
  • investície do TTZ a ich komplexná modernizácia a rekonštrukcia
  • prevádzka TTZ (kotolní, tepelných rozvodov a výmenníkových staníc tepla)
  • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

Štandardy kvality

Novinky

V Brezne pripojíme nové bytové domy na existujúci systém centrálneho zásobovania teplom
Plnili sme priania detí z detského domova