Veolia Energia Brezno, a.s.

Veolia Energia Brezno, a.s. vznikla v roku 2003 a jej akcionármi je Mesto Brezno a spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s.

KONTAKT - SÍDLO
Einsteinova 21

851 01 Bratislava - Petržalka
tel.: +421 (0)915 845 074
e-mail: info@veoliaenergia.sk