Prerušenie vykurovacej sezóny

Vykurovacia sezóna sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. K prerušeniu vykurovania dochádza, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Vykurovanie je opäť obnovené ak nastane opačná situácia, teda vonkajšia priemerná denná teplota  klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. 

Vyššie uvedené podmienky stanovuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

 
Bratislava

Od 10.4.2018 prerušujeme vykurovanie (ÚK) v lokalitách:

Bratislava - Petržalka, 
Bratislava - Dúbravka,
Bratislava - Podunajské Biskupice.

Vykurovanie týmto neodstavujeme len prerušujeme.
 

Vrbové

Od 11.4.2018 prerušujeme vykurovanie (ÚK) pre lokalitu Vrbové.

Vykurovanie týmto neodstavujeme len prerušujeme.
 

Senec

Od 11.4.2018 prerušujeme vykurovanie (ÚK) pre lokalitu Senec.

Vykurovanie týmto neodstavujeme len prerušujeme.
 

Vráble

Od 11.4.2018 prerušujeme vykurovanie (ÚK) pre lokalitu Vráble.

Vykurovanie týmto neodstavujeme len prerušujeme.
 

Lučenec

Od 14.4.2018 prerušujeme vykurovanie (ÚK) pre lokalitu Lučenec.

Vykurovanie týmto neodstavujeme len prerušujeme.
 

Brezno

Od 15.4.2018 prerušujeme vykurovanie (ÚK) pre lokalitu Brezno.

Vykurovanie týmto neodstavujeme len prerušujeme.