Zamestnanecké granty Veolia


Zamestnanecké granty sú podporované Nadáciou Veolia Slovensko. Ich prvý ročník bol spustený v roku
2016 pri príležitosti 10. výročia činnosti nadácie.
V minulom roku prispela Nadácia Veolia Slovensko na realizáciu
10 projektov v celkovej výške 6 000 €.

Zamestnanecké granty pomáhajú finančne podporiť dobré veci za podmienky, že aj samotní zamestnanci skupiny Veolia Energia Slovensko budú aktívne pomáhať. Teda, že zamestnanec sa bude ako dobrovoľník vo svojom voľnom čase spolupodieľať na realizácii projektu, ktorý chce podporiť.

Pomôžme druhým, zlepšime svet okolo seba a Nadácia Veolia Slovensko vás v tom podporí!

V roku 2016 boli prostredníctvom zamestnaneckých grantov zrealizované tieto projekty:

Deti, ocko, mamička, zacvičte si trošička (Cvičenie rodičov a detí)
IX. Detský tábor Ilosvai
Oslávme prázdniny športom
Revitalizácia pieskovísk v areáli MŠ Drahovce
Vytvorenie novej pracovnej dielne v DSS a ZPS Rača + kurz plávania a rehabilitácie pre imobilných obyvateľov zariadenia
Rekonštrukcia telocvične
Letný pobyt Iskierka
Vinohradnícko – ovocinársky náučný chodník  ŠALAPERSKÁ HORA
4. ročník Festivalu Familiar
ARTAPIS – interaktívna včelárska výstava