Veolia je súčasťou priemyselného inovačného klastra

Deväť spoločností a organizácií z viacerých priemyselných odvetví pod záštitou Francúzsko-slovenskej obchodnej komory v Trnave vytvorilo Priemyselný inovačný klaster (IIC – Industry Innovation Cluster). Jeho ambíciou je byť akcelerátorom inovácií slovenského priemyslu, za cieľ si kladie združovať spoločnosti, ktoré sú lídri v slovenskom priemysle a chcú posunúť Slovensko v oblasti konkurencieschopnosti a inovatívnosti. Zakladateľmi IIC sú PSA Groupe Slovakia, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), HB Reavis, Veolia, Gefco, Faurecia, Plastic Omnium, Orange Slovensko a Slovak Lines. Úlohou klastra je hľadať spoločné prieniky a projekty, ktoré by napomohli ďalší technologický rozvoj a realizáciu slovenských inovácií a podporili výskum a vývoj vo veľkých, ale aj v malých a stredných podnikoch.
 
Francúzsko-slovenská obchodná komora si uvedomuje potrebu napredovať, a preto podporuje spoluprácu významných spoločností naprieč jednotlivými priemyselnými sektormi na Slovensku, ktoré chcú dosiahnuť výraznú konkurencieschopnosť tejto krajiny a tak prispieť k silnejšej Európskej únii," uviedla Martina Le Gall Maláková, prezidentka Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, ktorá je iniciátorom myšlienky.
kluster
Dátum: 
štvrtok, 10 august, 2017