Veolia Energia zmodernizuje rozvody tepla v Plešivci


 
Tepelné rozvody v Plešivci prejdú v najbližšom období významnou modernizáciou. Projekt s názvom „Rekonštrukcia ležatých rozvodov ÚK a TÚV na okruhu plynovej kotolne v obci Plešivec“ zabezpečí spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., ktorá je hlavným dodávateľom tepla pre domácnosti v Plešivci. Investícia bude spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku schváleného vo výške 263 423,77 eur. Projekt sa bude realizovať od mája 2018 do októbra 2019.

 
Hlavným cieľom investície je rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla v rámci účinného  systému centralizovaného zásobovania teplom v Plešivci a hydraulické vyregulovanie sústavy po rekonštrukcii. Podstatná časť modernizácie tepelných rozvodov je naplánovaná mimo vykurovaciu sezónu tak, aby dodávky teplej vody boli obmedzené  len v minimálnej miere.
 
V rámci modernizácie prebehne predovšetkým výmena existujúcich vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV v existujúcich trasách  s využitím predizolovaných potrubných systémov. V rámci hydraulického vyregulovania a optimalizácie distribúcie energie v sieti budú nainštalované nové meracie a regulačné zariadenia.
 
Komplexná rekonštrukcia rozvodov zabezpečí zvýšenie účinnosti distribúcie tepla o 10 %, zníženie strát pri jeho distribúcii a úsporu primárnych energetických zdrojov. Zároveň dôjde k poklesu emisií znečisťujúcich látok, predovšetkým CO2. Všetky tieto opatrenia súčasne prispejú k vyššiemu tepelného komfortu koncových odberateľov.
 
Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.  je hlavným dodávateľom tepla pre domácnosti v Plešivci. Od roku 2006 prevádzkuje systémy centralizovaného zásobovania a tepelnotechnické zariadenia v Košiciach a pre viaceré malé mestá v regióne východného Slovenska.  Spoločnosť je v 100%-nom vlastníctve Veolia Energia Slovensko, a. s., ktorá pôsobí na Slovensku už 25 rokov.
 

Dátum: 
pondelok, 14 máj, 2018