Partnerstvo s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy aj v 2018

Veolia Energia Slovensko je spoľahlivým partnerom Magistrátu hlavného mesta Bratislavy už od roku 1992. Zabezpečujeme komplexnú správu kotolní nachádzajúcich sa v budovách magistrátu.

V elektronickom výberovom konaní v decembri 2017 sme opäť obhájili výhodnosť našej ponuky a Magistrát nám zveril svoje kotolne aj na rok 2018 (medzi inými aj kotolňu budovy Primaciálneho paláca alebo budova sídla Magistrátu na Primaciálnom námestí).

V rámci prevádzkovania kotolní vykonávame ich obsluhu, riadenie chodu a optimalizáciu spotreby energie. Nakoľko budovy už dôverne poznáme, dokážeme promptne identifikovať prípadnú poruchu, vyriešiť teplotný diskomfort v budove a opravu technických zariadení. Veolia tiež zabezpečuje nepretržitý dispečing a pohotovostnú poruchovú službu.

Dátum: 
pondelok, 22 január, 2018